de Moslimkrant
windt er geen hoofddoekjes om

Samenleving kan het niet alleen

Na de schok over de brute executies in Parijs en de daaropvolgende blijken van solidariteit, afschuw en strijdbaarheid is het nu tijd voor actie. Na het nemen van ruimte voor voelen (bang, geschokt, ontsteld) en vinden (laf, idioten, verwerpelijk) moet inhoud gegeven worden aan de woorden van minister-president Mark Rutte: ,,Wij laten onze vrijheid niet afpakken’’.

Hoe laten wij onze vrijheid niet afpakken? Wat gaan we samen doen? En hoe vervallen we niet in angst? Rotterdam heeft alles in huis om leiderschap te tonen op dit punt. Rotterdam kan de rest van Nederland en Europa meenemen in het maken én uitvoeren van deze agenda. Juist in Rotterdam kan de start van een nieuwe toekomst plaatsvinden.

Rotterdam heeft een unieke bestuurlijke constellatie: een moslimburgemeester (Ahmed Aboutaleb), een moslimpartij (NIDA) en Leefbaar Rotterdam. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de uit te stippelen koers. Leiding en leiderschap die de samenleving nodig heeft. De samenleving kan het niet alleen.

Als het deze drie cruciale partijen op de Coolsingel lukt om samen de rijen te sluiten, dan ligt de WIJ-maatschappij in het verschiet: een maatschappij die moslims en niet-moslims samenbrengt en blijvend bindt. Een WIJ-maatschappij, waarin moslims en niet-moslims zich verbonden voelen en weten dat handelen vanuit het hart vele malen sterker is dan wat alle andere maatregelen en instrumenten teweeg kunnen brengen.

Een verbinding uit het hart is keihard. Harder dan maatregelen als paspoorten innemen, uitkeringen intrekken of, zoals Filip de Winter donderdag zei in het radioprogramma 1 op straat: de doodstraf invoeren voor jihadstrijders. Met een verbinding uit het hart worden de woorden van de Rotterdamse korpschef Frank Paauw waarheid dat ‘wij met meer zijn en wij dus altijd zullen winnen’.

Uiteraard is flankerend beleid nodig: opsporen, isoleren en het klein maken én houden van de terreurbeweging IS en de jihadstijders. Maar de kracht van de WIJ-massa is sterker dan sterk. En wordt sterker door strijd, toevalligerwijs ook het credo op het wapen van Rotterdam. Een strijd van woorden en dialoog, waar de partijen op de Coolsingel zich toe moeten zetten. Hoe willen zij anders dat wij in de stad met elkaar samen leven en elkaar voor het eerst (soms) en hernieuwd gaan vertrouwen?
Binden

Als de gemeenteraad niet unaniem instemt met de integratie- en veiligheidsplannen die nu in de maak zijn, wat zeg je dan feitelijk tegen de Rotterdammers? Ons lukt het niet, zoek het zelf maar uit!

Ik acht onze burgemeester, Leefbaar Rotterdam en Nida in staat om juist nu de eigen woorden gestand te doen. Nida kan de jongeren en de moslims aan zich binden en hen weer vertrouwen geven in onze burgemeester, die in de ogen van veel moslims te hard is en zich gedraagt als ‘een overloper’. De burgemeester kan -net als zijn voorganger Ivo Opstelten van Leefbaar de ruimte kreeg om boegbeeld van Veiligheid te worden- mister WIJ Samen Tegen de Radicalen en Extremisten worden.

Leefbaar Rotterdam is geen PVV, en kan én moet de verantwoordelijkheid op zich nemen om de hele gemeenteraad achter zich te krijgen. Dé aanpak en plannen die nu zweven tussen hemel en aarde dienen dus met gerede spoed eendrachtig, gezamenlijk, doorleefd en gedragen te landen in onze stad. Daar hebben de Rotterdammers recht op.

Dit opiniestuk verscheen eerder in het AD.

© de Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.