de Moslimkrant

Scholen zijn etnisch gesegregeerd

In het basisonderwijs is sprake van relatief hoge segregatie. Ouders van basisschoolleerlingen kiezen namelijk veelal scholen met leerlingen met eenzelfde achtergrond als zijzelf. Dat blijkt uit een rapport van de Onderwijsinspectie over de stand van zaken van het onderwijs in Nederland.

Volgens de Onderwijsinspectie gaan leerlingen met lager opgeleide ouders vaak naar scholen/opleidingen met relatief veel leerlingen met lager opgeleide ouders. En leerlingen met hoger opgeleide ouders gaan vaak naar scholen/opleidingen met relatief veel leerlingen met hoger opgeleide ouders. Dat noemt de inspectie segregatie naar opleidingsniveau van ouders.

Segregatie naar inkomensniveau van de ouders stijgt in vrijwel alle gemeenten. Scholen zijn ook etnisch gesegregeerd: vergeleken met leerlingen zonder migratieachtergrond gaan leerlingen met een niet-westerse achtergrond vaak naar een school met andere leerlingen met een niet-westerse achtergrond, maar die scheiding is wel steeds minder sterk.

Tussen gemeenten verschilt de mate van segregatie aanzienlijk. Scholen met bijzondere onderwijsconcepten dragen sterk bij aan de segregatie omdat ze veelal hoger opgeleide ouders trekken. En ‘klein religieuze’ scholen dragen bij aan de etnische segregatie omdat ze vooral leerlingen trekken met een migratieachtergrond.

Als elke leerling naar de dichtstbijzijnde school zou gaan, zou de schoolsegregatie volledig veroorzaakt worden door de woonsegregatie. Ouders kiezen voor een basisschool buiten hun eigen woonwijk waar meer leerlingen met eenzelfde achtergrond op zitten.

© de Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.