de Moslimkrant

SVB verlengt reactietermijn van de AIO-mailing

De SVB verlengt de termijn voor het terugsturen van het formulier over de AIO-aanvulling. In de brief van 3 april staat dat klanten het formulier vóór 1 mei moeten terugsturen. Het verlengen van de reactietermijn betekent dat zij het vragenformulier nu niet hoeven in te sturen. DE SVB laat binnenkort aan deze klanten weten wat de nieuwe reactietermijn is.

Op 3 april is een mailing gestuurd aan ruim 6.000 klanten met AIO-aanvulling. Voor het merendeel zijn dit klanten die volgens de gegevens van SVB in Marokko zijn geboren. Daarnaast zijn ook enkele kleinere groepen benaderd. De mailing is onderdeel van een jaarlijkse controle waarin uiteindelijk alle AIO-klanten in 6 jaar tijd worden benaderd. In de brief informeert de SVB haar AIO-klanten over rechten en plichten. Ook vraagt de SVB om informatie over mogelijk verblijf en inkomsten en bezit (bijvoorbeeld huis of grond) buiten Nederland.

De AIO is een vorm van bijstand om het inkomen van AOW-gerechtigden die in Nederland wonen aan te vullen tot het sociaal minimum. De SVB heeft tot taak vast te stellen of een klant recht heeft op een AIO-aanvulling, klanten te informeren over hun rechten en plichten en te controleren of de klanten nog steeds voldoen aan de regels. Volgens de wet mag een klant niet langer dan een bepaalde periode buiten Nederland verblijven en tellen inkomsten en/of vermogen in Nederland of in het buitenland mee voor de hoogte van de AIO-aanvulling.

De SVB heeft na druk van Landelijke Beraad Marokkanen –LBM- het EMCEMO en ander organisaties, besloten om de termijn voor het terugsturen van het formulier over de AIO-aanvulling te verlenen.

© de Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.