de Moslimkrant
windt er geen hoofddoekjes om

Talhaoui zegent Nederland op Koningsdag

Professor Mohammed Talhaoui. Foto: de Moslimkrant.

Professor Mohammed Talhaoui doceert theologie studies aan de universiteit Mohammed 1 in de Marokkaanse Stad Oujda.

Hij is op moskee-tour in Europa op uitnodiging van Stichting Hiwar (Dialoog) en gaf in Nederland vandaag zijn eerste preek in de Essalam Moskee in Rotterdam.

De preken vinden plaats in moskeeën in Rotterdam, Amsterdam en Utrecht onder de titel Moslims in het Westen en de waarde van samenleven.

In het kader van Koningsdag deed Talhaoui, tijdens de preek, de volgende oproep: “Het past ons als moslims om de koning te feliciteren met Koningsdag. Wij feliciteren dan ook de Nederlandse samenleving met deze gelegenheid. Wij vragen onze Heer om Nederland en allen die in Nederland wonen te beschermen, dat onze Heer zijn genade en zegeningen over ons heen laat neerdalen en dit land altijd in voorspoed te houden.”

De vrijdagpreek in de Essalam moskee werd door Talhaoui in het Arabische en het Berbers gehouden. Na afloop werd de preek in het Nederlands voorgelezen.

Talhaoui haalde in zijn preek verzen uit de Koran aan, die ingingen op hoe moslims met andere bevolkingsgroepen in het verleden hebben samengeleefd en hoe dat ook nu kan.

Professor theologie studies: “Het vertrekpunt van de islam is dat mensen broeders en zusters van elkaar zijn.

In de Koran staat: O mensen, waarlijk, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen.

© de Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.