de Moslimkrant

Turken boos op burgemeester

Het Inspraakorgaan Turken -IOT- is kwaad op de wijze waarop burgemeester Boelhouwer van Gilze Rijen in het interview met de Volkskrant van 28 maart 2015 de Turkse gemeenschap in zijn stad kwalificeert.

In het interview stelt de burgemeester dat alle Turkse inwoners van zijn gemeente op de hoogte zijn van illegale praktijen en daarover zwijgen. De burgemeester vreest dat een verstrengeling tussen de onderwereld met het gemeentebestuur en noemt als voorbeeld dat Turkse drugscriminelen lid van de PvdA worden om een kandidaat gemeenteraadslid tot lijstrekker te verkiezen.

Boelhouwer: “En ze weten dat allemaal, van één tot 2.400 hoe ze aan hun geld komen. Legaal of illegaal. Dat weten ze alle 2.400 van elkaar.’ “Perfecte zwijgcultuur”. En ze zijn dat allemaal aan elkaar verplicht.’

Emre Ünver, van voorzitter Het Inspraakorgaan Turken vraagt de burgemeester om publiekelijk een verklaring in de landelijke media te publiceren waarin wordt rechtgezet dat niet alle Turken betrokken zijn bij of wetenschap hebben van criminele praktijken en daarover zwijgen.

Mocht de burgemeester dit weigeren dan dan dreigt het IOT met gerechtelijke stappen.

Tot slot wijst het IOT de burgemeester dat er volgens het CBS op 1 januari 2014 geen 2.400, maar 939 Turken woonachting zijn in zijn stad.

© de Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.