de Moslimkrant
windt er geen hoofddoekjes om

Turkse president Erdogan in Mekka voor de Umrah

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan, geboren op 26 februari 1954 is in Saoedi Arabië aangekomen, voor het vervullen de Umrah.

De Umrah, ook wel aangeduid als de Kleine Bedevaart, bestaat uit het uitvoeren van een stel van vrome rituelen in de Masdjid -Moskee- al-Haram te Mekka. Deze rituelen vormen ook een essentieel deel van de Hadj. Men kan de Umrah op elk tijdstip van het jaar, en zoveel keren als men wenst, verrichten.

Regels van Umrah

Voordat de pelgrims in Mekka aankomen, moeten zij een staat van spirituele reinheid (ihraam) aannemen. Daartoe verrichten de pelgrims op door de Profeet Mohammed aangewezen plaatsen een rituele wassing (woedoe) en moeten mannen hun dagelijkse kledij inruilen voor twee ongenaaide witte doeken die om het middel en over de schouder gedragen worden. Daardoor bestaat er geen uiterlijk onderscheid meer tussen rijk en arm.

Bij aankomst in Mekka is het eerste ritueel de Tawaaf. Hierbij loopt de pelgrim onder het uitspreken van smeekbeden zeven keer rond de Ka’aba, het zwarte kubusvormige “Huis van God” (“Baitullah”), die het hart van de moskee vormt en die ieder jaar opnieuw van een rijk bewerkt omhulsel (“kiswah”) voorzien wordt: een zwarte brokaten doek, met daarop in gouddraad geborduurde Koranverzen. Links van de ingang van de Ka’aba bevindt zich de Zwarte Steen, die volgens een overlevering ooit wit was, maar door de zonden van de mens zwart werd.

Daarna volgt een ritueel dat Sa’i genoemd wordt: zoals Hadjar (Hagar) wanhopig tussen twee heuvels (Safa en Marwah) heen en weer liep op zoek naar water voor zichzelf en haar zoon Ismail toen zij door de Profeet Ibrahim in de woestijn waren achtergelaten, lopen de pelgrims zevenmaal tussen deze heuvels heen en weer.

Nadat Hadjar zevenmaal heen en weer had gelopen verscheen de engel Djibriel en wees haar op een bron die aan de voeten van Ismail ontsprongen was. Zij noemde die bron Zamzam en het water daaruit wordt tijdens de bedevaart veelvuldig door de pelgrims gedronken.

© de Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.