Tweederangs Joden in Israël

“De veiligheid van Joodse broeders en zusters is beter gewaarborgd in Israël.”Zo roept de Israëlische premier Netanyahu alle Europese Joden op om naar ‘het beloofde land’ te emigreren naar aanleiding van de recente geweldsincidenten tegen Joden in Europa. Een oproep die Awi Cohen van Likoed Nederland krachtig ondersteunt.

In het Reformatorisch Dagblad uitte hij onlangs zijn ongenoegen dat Europa Joden niet voldoende beschermt en stelt dat “alle Joden van harte welkom zijn in Israël – altijd.”

Maar worden Ethiopische Joden, die om veiligheidsredenen hun geboorteland ontvluchten, ook met alle egards ontvangen? Ongetwijfeld beantwoordt Netanyahu die vraag met ‘ja’. Israëlische leiders presenteren de waarheid wel eens anders. Hun machtige bondgenoten uit het westen zullen toch wegkijken, bevreesd dat de antisemitisme-kaart wordt gespeeld. Zo wordt iedereen monddood gemaakt en is kritiek op Israël politieke en maatschappelijke zelfmoord.

De waarheid is dat Ethiopische Joden in Israël als tweederangsburgers worden behandeld. Erger nog, het toelatingsbeleid voor deze groep Joden was tot 2013 ronduit racistisch, en dat is een understatement.

Feiten: jarenlang heeft Israël Joodse vrouwen uit Ethiopië onder valse voorwendselen de anticonceptieprikpil (depo-provera) toegediend. Anders mochten ze het land niet in. De vrouwen werd verteld dat het om verplichte inentingen ging. Als het geboortecijfer onder de Ethiopiërs dramatisch daalt, zwijgt Israël in alle toonaarden.

Pas als de media in 2013 het schandaal naar buiten brengen, wordt het prikpilprogramma stopgezet. Maar het ministerie van Volksgezondheid zwijgt over de duur van het programma en het motief om alleen Afrikaanse Joden daaraan te onderwerpen.

Duiden: is er in Israël sprake van überjoden en unterjoden? Waarom zijn Amerikaanse en Europese ultraorthodoxe Joden, die zich in Israël vestigen, nooit aan zo’n regime onderworpen? Ook die groep heeft grote gezinnen en plant zich -uit religieuze motieven- voort, zolang de natuur het toelaat.

Wat is dan het verschil tussen de ene en de andere groep Joden? Waarom de lichamelijke integriteit van Ethiopische vrouwen aantasten, een groep die nota bene veiligheid en geborgenheid hoopte te vinden in ‘het beloofde land’?

Verontwaardiging: de machtige westerse wereld bleef akelig stil. Ook de Nederlanders die altijd in de media komen opdraven om het geijkte riedeltje af te draaien, ter verdediging van Israël, lieten zich niet horen. Maar zou iemand schuwen om zwaar beladen termen te gebruiken als er in het geheim een geboortebeperkingsregime uitsluitend op Europese Joden wordt toegepast? Een regime dat bovendien hun lichamelijke integriteit aantast? Natuurlijk niet.

Westerse landen zouden zich moeten schamen. Ze reageren nauwelijks op de schending van fundamentele mensenrechten van onschuldige vluchtelingen die beslist geen bedreiging vormen voor het voortbestaan Israël. Het is evident dat Ethiopische Joden niet met open armen worden ontvangen in Israël.

 

© de Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.