de Moslimkrant
windt er geen hoofddoekjes om

Verloren democratie

De Europese verkiezingen zijn achter de rug. 26 nieuwe parlementariërs uit Nederland zijn inmiddels bekend en moeten de komende vijf jaar de Nederlandse belangen behartigen in Brussel.

Opvallende winnaars in deze verkiezingen zijn de extremen, zowel rechts als links. In Frankrijk is het extreem-rechts en in Griekenland mogen de coup-plegende ex-militairen uit de hoek van extreem-links de komende vijf jaar de scepter zwaaien in het Europees Parlement.

Maar Europa is eigenlijk verdeeld in meerdere extremen; aan de ene kant een grote meerderheid aan kiezers die niet stemt of geen vertrouwen meer heeft in de Europese politiek en aan de andere kant is er een groeiende groep kiezers met dit profiel dat neigt naar deze twee extremen.

Het wordt tijd dat de partijen en politici oprecht aan zelfkritiek doen, zich bezinnen op hun daden en woorden en het vertrouwen weer terugwinnen van deze kiezersgroep. De tijd tikt en dringt.

De opkomst was zoals verwacht laag: nog geen 40%! Ook de opkomst onder migranten, vooral onder de moslimkiezers, was zeer laag.

Van de 230.000 kiesgerechtigde Turkse-Nederlanders hebben slechts rond 30.000 burgers daadwerkelijk hun stem uitgebracht. De rest heeft het laten afweten hun democratische recht te gebruiken. Men vindt Europa niet belangrijk. Sterker nog, men denkt zelfs dat een stem geen enkel verschil uitmaakt in de Europese politiek. Zo hebben maar liefst 200.000 Turken gedacht en zijn ze niet naar de stembus gegaan.

Wilders en de zijnen, in tegenstelling tot de grote meerderheid, zijn wel loyaal geweest aan de stembus en hun stemrecht. Ze ondernemen weliswaar gestaag, maar nemen voortvarend stappen om hun verkiezingsprogramma in praktijk uit te brengen, namelijk geen extra moslims meer toelaten tot ons continent. Wilders gaat verder. Hij wenst zelfs de bestaande rechten en vrijheden van de moslims die er al wonen te beperken, alsof het een gunst is en geen grondrechtelijke, humanitaire, internationale en menswaardige recht!

Het is geen kwestie van wel/niet uitvoerbaarheid van deze zaken, het gaat om waar je staat en wat je als kiezer/individu eraan doet om je eigen idealen, dromen en waarheden na te streven. Het moge duidelijk zijn. Dit keer hebben de democraten verloren. Ze hebben zich om welk reden dan ook lui en naïef opgesteld. In alle democratieën geldt hetzelfde: elke stem telt en weegt even zwaar.

Als wij ons recht, ons stem, onszelf niet serieus nemen, is het een naïeve gedachte om dat wel van anderen te verwachten.

© de Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.