de Moslimkrant
windt er geen hoofddoekjes om

Vicieuze cirkel van moslims


Moslims wereldwijd hebben het zwaar. Ze blijven op allerlei fronten achteren het wil maar niet lukken om deze achterstand ten opzichte van de ontwikkelde landen in te halen.


Verpaupering, armoede, onwetendheid, onderlinge verdeeldheid en het gebrek aan vertrouwen in de toekomst zijn de voornaamste ontwikkelaspecten waar zij nog steeds mee worstelen en blijven in een vicieuze cirkel.
Dit heeft verwoestende gevolgen voor het sociale en religieuze leven van moslims en de moslimgemeenschappen.


Belangrijker is de vraag: hoe krijgen wij, moslims, weer vertrouwen in onszelf en onze beschaving om de draad weer op te pakken?Tot het moment dat het Westen de moslimwereld heeft ingehaald met wetenschap, vernieuwing, onderzoek, literatuur en militaire kracht, hebben moslims het aardig goed gedaan. Andalusië was een bron van durf, architectuur, kunst en culturele revolutie waar het Westen eeuwenlang op wachtte en uiteindelijk haar voordeel mee haalde. De inspirator werd snel ingehaald door de geïnspireerden. Op alle genoemde terreinen is het de moslimwereld niet gelukt om deze ontwikkeling, concurrentie en slagkracht bij te benen, laat staan in te halen.


Succes komt je toe als je jezelf er voor open stelt, hard voor werkt, niet opgeeft, geduldig maar wel vastberaden werkt aan je idealen. De mentaliteit van succes heet het, en dat is nu juist datgene wat bij de moslims ontbreekt. Moslims hebben snel de hoop opgegeven, vertrouwen in zichzelf en de eigen beschaving kwijtgeraakt. In plaats van werken aan universele moslimidealen zijn zij aan de zijlijn blijven hangen.

Wij, de overgrote meerderheid van de moslims, kijken alleen maar toe. We bekritiseren alleen de anderen, we tonen geen empathie en we maken onszelf onterecht tot slachtoffer. De inhaalslag en vernieuwing in de islamitische wereld, waar al meer dan drie eeuwen op gehoopt wordt, wil zich maar niet manifesteren.Vooruitgang en vernieuwing zijn pas mogelijk als moslims hun gebreken erkennen en deze wegwerken. Bediuzzaman, een vooraanstaande Turkse intellectueel uit het begin van de afgelopen eeuw, benoemt de gebreken waar moslims onder lijden. Zolang het de moslims niet lukt om zich hier los van te maken, zullen de vernieuwing en vooruitgang zich niet aandringen.


Dit zijn tevens elementen die belangrijk zijn om het vertrouwen in onszelf en onze religie terug te krijgen. Van daaruit zouden we verder moeten werken, zonder last. Werken aan de ruggengraat en aan de toekomst van de moslimgemeenschap. De belangrijkste eigenschap van de islam is in de vergetelheid geraakt: het bevorderen van het goede en voorkomen van het slechte.

Die eigenschappen zijn:
1. Moslims verkeren in een vicieuze cirkel van onmacht, wanhoop en weemoed. Dit kunnen ze doorbreken als ze hun ambities en idealen hoog in het vaandel houden.

  1. Nauwkeurigheid en oprechtheid ontbreken in het sociale leven van moslims.
Moslims moeten weer zorgen dat ze de rechtschapenheid en middenweg als leidraad terugkrijgen in hun doen en handelen.

  2. Onderlinge vijandigheid en elkaar uitsluiten, vormen een bedreiging voor de eenheid als gemeenschap. Met liefde en empathie stelling nemen tegen vijandigheid is de belangrijkste remedie tegen verdeeldheid.

  3. Onbekend zijn met wat moslims aan elkaar verbindt. Zoek daarom de gemeenschappelijke patronen op en neem de vooroordelen jegens elkaar weg.

  4. Onderdrukking en tirannie is een algemeen probleem in de islamitische wereld. Dit neem je weg door het algemeen belang boven eigen belang te prefereren.


6. Samenwerking, overleg en absolute vrijheden zijn bindmiddelen voor sociale cohesie en vertrouwen in onszelf en in elkaars kunnen.

© de Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.