de Moslimkrant
windt er geen hoofddoekjes om

Wordt Aboutaleb beschermheer van de salafisten?

Koeweitse parlementaire delegatie op bezoek bij burgemeester Aboutaleb. Foto: Kuna

Het debat over het salafisme wordt al een tijd hevig gevoerd, de meningen zijn verspreid en de fronten zijn verdeeld.

Wie heeft gelijk en wie niet, waar gaat het precies over en waar moeten we naartoe? Gaat het over specifieke gedragingen van salafisten of om de salafistische ideologiën.

De salafisten beweren dat zij niemand kwaad willen doen. Hiermee pogen zij het debat van tafel te vegen, alle thema’s die aangesneden worden, raken versteend en de zachte democratische moslim- en niet moslimkrachten sluipen weg. De kleine groep die keer op keer de strijd aangaat, raakt uitgeput en dreigt het op te geven.

Verschillende schriftgeleerden en opinieleiders in Nederland – het westen én moslimwereld – proberen nieuwe invalshoeken te vinden die het salafisme beter in staat stelt om een betere verhouding op te bouwen en om toegang te verschaffen in veranderingen in de moslimwereld én het Westen.

WIJ-samenleving
In Rotterdam doet burgemeester Aboutaleb een poging. Volgens hem willen salafisten heel graag op de profeet Mohammed lijken. Hij stelt daarmee dat iedere moslim een beetje salafist is, inclusief hijzelf.

Zijn uitlating hebben tot allerlei vragen geleid. Wat beoogt de burgemeester van Rotterdam precies? Kaapt hij of vervuilt hij het debat? Creëert hij een opening om het taboe te doorbreken of voedt hij juist de polarisatie in onze samenleving? Gaat de burgemeester de ideeën van salafisten promoten?

En welke gevolgen hebben zijn uitlatingen als burgemeester en lid van het College van Burgemeester en Wethouders voor het actie-programma de Wij-samenleving, dat ontstond in reactie op de aanslagen in Parijs in 2015?

Ik ben moslim
Als moslima wil ik benadrukken dat ik geen salafist ben. Ik sta elke ochtend om zeven uur op en voer zeker geen jihad. Ik ben een moslima die net als de burgemeester maar op mijn eigen manier een bijdrage lever aan de WIJ-samenleving.

Met zijn uitlatingen slaat burgemeester Aboutaleb het debat lam en gijzelt hij het debat over de islam en de rol van het salafisme in de openbare ruimte. Dat mag en kan niet.

Ik zie salafisten die zich afzetten tegen de WIJ-samenleving en daarom ben ik van mening dat de uitspraak van de burgemeester het integratieproces van de democratische krachten binnen de moslimgemeenschap niet bevordert, maar eerder belemmert.

Salafisten vs de rechtstaat
Als de salafisten (als groep) niet in staat zijn om met maatschappelijke ontwikkelingen om te gaan (wat meestal zo is), dan raken zij in een geïsoleerde positie. Dat kan tot problemen leiden.

De salafisten geloven alleen in Allah en zij zullen alleen Zijn wetten gehoorzamen. Op cruciale momenten zullen ze lak hebben aan de rechtstaat. In dat geval zullen zij ook geen probleem hebben om niet te handelen volgens maatschappelijke normen en regels, omdat zij Allah eerder gehoorzamen dan de rechtstaat.

Hun ideologie gijzelt hun denken, dat weer hun handelen beïnvloedt. Zij denken en geloven dat zij ‘in het land van de ongelovigen’ wonen, zo voeden zij een nieuwe generatie op. Dit kan nooit goed aflopen.

De salafisten zijn ervan overtuigd dat elke moslim dient te leven naar het voorbeeld van de profeet Mohammed. En volgens dit voorbeeld is homoseksualiteit en een homohuwelijk een ernstige zonde, een huwelijk tussen moslim en niet-moslim zou niet kunnen en vrouwen zijn ondergeschikt aan mannen.

Voor democratische krachten, ook onder de moslims, is duidelijk dat de opvattingen van salafisten haaks staan op onze democratische opvattingen die verankerd zijn in de grondwet.

Kleur bekennen
Burgemeester Aboutaleb heeft de maatschappelijke en democratische plicht om vandaag tijdens het raadsdebat, in het huis van de democratie, kristal-helder uitleg te geven over zijn uitlatingen. De gemeenteraad is moreel verplicht om burgemeester Aboutaleb kleur te laten bekennen.

Wil de gemeenteraad de vrouwen in het algemeen en moslima’s -met of zonder hoofdbedekking- steunen in hun emancipatiestrijd tegen de vrouwen onderdrukkers. Of gaat de gemeenteraad burgemeester Aboutaleb, in bescherming nemen als beschermheer van de salafisten?

 

 

 

© de Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.